ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN GENÇLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Misyonumuz

Çocuk haklarının korunması, yaygınlaştırılması, ihlalinin önlenmesi ve telafisi alanlarında uluslararası standartları temel alarak çalışmaktayız.  

Faaliyetlerimiz: kamuoyu oluşturma, kaynak geliştirme, bilimsel araştırmalar yürütme, ulusal ve uluslararası kamu, sivil ve özel kuruluşlarla işbirliği yapma, rehberlik-danışmanlık hizmetleri verme, proje gerçekleştirme ve burs sağlama.

Çalışmalarımızı yürütürken ilkelerimiz:

  • İnsan hakları ve çocuk haklarından ödün vermemek,
  • Eşitlik ilkesine her koşulda bağlı kalmak,
  • Çocukların yüksek yararına yönelik pozitif ayrımcılık ilkesini gözetmek,
  • Sürdürülebilir projeler üretmek ve yürütmek,
  • Çalışmalarımızın etkilerini ve sonuçlarını izlemek, ölçmek ve değerlendirmek.

Sayfayı Paylaş: