ÇOCUKLARA YÖNELİK DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULAMASINI GÜÇLENDİRME:

ANKARA İLİ PİLOT PROJESİ:

Çocuklara Yönelik Denetimli Serbestlik Uygulamasını Güçlendirme: Ankara  İli Pilot Projesi, büyük ölçüde Avrupa Birliği finansmanıyla, Adalet Bakanlığı iştirakinde ve Ankara Barosu ortaklığında, Haziran 2007-Kasım 2008 döneminde Öz-Ge Der tarafından yürütülmüştür.
 
Bu proje, denetimli serbestlik (DS) mekanizmasına dahil olması gereken kurum ve kuruluşlar arasında etkili ve verimli bir işbirliği kurmayı amaçlamıştır.
 
Bu amaçlara ulaşabilmek için proje süresince iki araştırma yapılmıştır. Ayrıca kamusal, yerel, sivil kurum ve kuruluşlar arasında, konuya odaklı işbirliği çalışmalarında verimliliğin artması ve kamuoyunda konuya ilgi ve duyarlılığın artmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
11 Ağustos 2008